Obec Rudina oznamuje verejnosti, že Obecný úrad v Rudine bude od pondelka 6. decembra 2021  zatvorený – pracovať bude v obmedzenom režime.

Bežnú agendu môžete vybaviť telefonický, alebo e- mailom.

Pokladňa nebude prijímať platby v hotovosti.

Dane, miestne poplatky a tiež platby za hrobové miesta môžete zaplatiť poštovou poukážkou alebo cez internet banking.

Obecná knižnica bude zatvorená do odvolania.

Neodkladné matričné udalosti budú vybavené po telefonickom dohovore.

Kontakty: 

starostka obce : 041/421 4513, 0908 902 738, starosta@rudina.sk

sekretariát: obce : 041/421 4521, sekretariát@rudina.sk

matrika obce: 041/421 4506, matrika@rudina.sk