STAROSTA :

PhDr. Marián Hutyra:

041 421 45 13, 0908 902 738

starosta@rudina.sk

 

EKONÓM:

Oľga Chovaňáková: 

041 421 45 14

uctaren@rudina.sk

 

SPRÁVA DANÍ, POPLATKY, KNIŽNICA, KULTÚRA, MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA:

Miroslava Ščambová:

041 421 45 06

matrika@rudina.sk

 

POKLADŇA, SOCIALNE VECI, PERSONALISTIKA, MZDY, KOREŠPONDENCIA:

Gabriela Jančigová:

041 421 45 21

uctaren@rudina.sk

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, SPRÁVA CINTORÍNA:

Mgr. Iveta Matejková:

041 421 45 21

sluzby@rudina.sk