V prílohe “Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade Rudina – referent pre odpadové hospodárstvo, správca cintorínov  a Domu smútku, koordinácia prác na úseku zabezpečenia údržby verejných priestranstiev obce”

Predpokladaný nástup : 01.10.2021

Dátum a miesto podávania žiadosti o zaradenie do výberového konania: 22.09.2021 do 14,00 hod.

Označenie doručených žiadostí : ” Výberové konanie – Obec Rudina -neotvárať!”

Dátum a miesto konania výberového konania : 27.09.2021 o 15,00 hod. 

 

Podrobné informácie v prílohe.

Výberové konanie