Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31 uverejnené 9. decembra 2021  289 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozená verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí

 

Vyhláška 289