Spoločný obecný úrad zastupuje 11 obcí v okrese Kysucké Nové Mesto ( Rudinská, Rudina, Rudinka, Nesluša, Lodno, Povina, Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Radoľa, Snežnica)

STAVEBNÝ ÚRAD:

Ing. Katarína Vachálková: 

041 433 93 50, 0911 33 27 88

katarina.vachalkova@dolnekysuce.eu

 

Bc. Juraj Čierňava:

041 433 93 51, 0911 251 167

stavebnyuradknm@gmail.com

 

SOCIÁLNY PRACOVNÍK – opatrovateľská služba

Mgr. Mária Barčíková:

041 433 93 49

maria.barcikova@dolnekysuce.eu

 

ŠKOLSKÝ ÚRAD:

Ing. Pavol Stráňava:

041 433 93 46

pavol.stranava@dolnekysuce.eu


Školský metodik

PaedDr. Zuzana Vojsovičová:

041 433 93 46

zuzana.vojsovicova@gmail.com