Dátum vzniku: 22.12.2011

Zloženie predsedníctva :
Erika Hlavatá, Justin Hmíra, Mgr. Erika Hlavatá, Adrián Kvašňovský, Silvia Štrbová

Predseda:
Erika Hlavatá

Podpredseda:
Mgr. Erika Hlavatá

Revízna komisia:
Peter Barták, Rudolf Galovič, Ján Hulík

Ciele združenia:
– Rozvoj športových aktivít
– Športová príprava mladých ľudí v športovej oblasti zameraná na bicros a cyklotrial
– Príprava a organizovanie súťaží z medzinárodnou účasťou
– Propagácia športu
– Tréningová činnosť

Činnosť CYKLOKLUBU Rudina
– Pravidelné usporiadanie Majstrovstiev Slovenska v cyklotriále UCI
– Pravidelná údržba a budovanie trasy