Oznam – vyplácanie dividend za predchádzajúci rok

Pozemkové spoločenstvá URBÁR Rudina a Združenie súkromných lesov v Rudine oznamujú svojim členom, že dividendy za hospodársky rok 2022 budú vyplácať dňa 13. mája 2023 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v objekte "Muštárne" za materskou školou v Rudine ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Pozvanie na “Deň matiek”

Obec Rudina srdečne pozýva na kultúrny program pri príležitosti "Dňa matiek", ktorý sa uskutoční 14. mája 2023 o 14.00 hodine v kultúrno-spoločenskej sále Obecného úradu v Rudine ...
Čítať Viac
/ Aktuality, Pozvánky

Pozvanie – výročie oslobodenia obce Rudina

Občianske združenie rodičov a priateľov základnej a materskej školy v Rudine v spolupráci s obcou Rudina a Dobrovoľným hasičským zborom Rudina Vás srdečne pozývajú v nedeľu 30. apríla 2023 o 16.00 hodine na námestie pri hostinci na Rínku, aby ste svojou prítomnosťou povzbudili stavanie mája v našej obci. Zároveň  Vás pozývajú na lampiónový sprievod, ktorý sa koná pri príležitosti výročia ...
Čítať Viac
/ Aktuality

,,PORUCHA VEREJNÉHO OSVETLENIA”

Vážení občania, oznamujeme občanom, že v lokalite ,,ZADKY" je porucha osvetlenia. Na odstránení poruchy sa pracuje ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v MŠ Rudina uskutoční prijímanie detí pre šk. rok 2023/2024 v termíne od 2. 5. 2023 do 31. 5. 2023. Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva ...
Čítať Viac
/ Aktuality

DEŇ ZEME

Vážení občania, pri príležitostí DŇA ZEME v sobotu 22. apríla 2023 spravme niečo pekné a prospešné pre čistotu našej obce, v ktorej žijeme a vyrastajú tu naše deti ,,Budúca generácia". Zapojme sa do úpravy a vyčistenia svojho najbližšieho okolia a prírody, v ktorej radi trávime svoj voľný čas ...
Čítať Viac
/ Aktuality, Odpadové hospodárstvo

ZBER PAPIERA!

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci uskutoční výkup papiera, a to vo štvrtok 20. apríla 2023 na určitých stanoviskách, od 15:00 hodiny na začiatku obce pri rodinnom dome pani Viere Kalužnej a potom pokračuje na daľších stanoviskách v obci. ZBER PAPIERA2023 ...
Čítať Viac
/ Aktuality, Odpadové hospodárstvo