Miestne kultúrne stredisko (MKS) po roku 1995 zaniklo ako samostatná správcovská organizácia a prešlo pod samosprávu obce.

 Kultúra je financovaná z rozpočtu obce. Ako organizátorka kultúrnych podujatí zostáva i naďalej pracovať Miroslava Ščambová. Zároveň je i miestnou knihovníčkou.

Každoročne sa konajú akcie:

 • Detské karnevaly v základnej i materskej škole,
 • v mesiaci máj sa oslavuje Deň matiek so slávnostným posedením,
 • v októbri, v rámci Mesiaca úcty k starším, posedenie s dôchodcami,
 • v júli sa poriada Pivný fest pred Hostincom na rínku s bohatým kultúrnym programom. Tu vystupujú folklórne súbory, hudobné skupiny a tiež naša folklórna skupina Bukovinka. Z pozvaných spomeniem mandolínový súbor Žiarinka z Nesluše, Drevená muzika z Dolného Vadičova, heligonkári z Oščadnice a súbor Country zo Žiliny.
 • V mesiaci október sa konajú hody ako tradícia vysvätenia nášho kostola. Na hody sa pozývajú hudobné a spevácke súbory.

KULTÚRNY DOM

V kultúrnom dome sa usporadúvajú pohostinné vystúpenia divadelných a estrádnych súborov z iných miest a obcí. Divadelný súbor z Kys.N.Mesta tu vystúpil s divadelnými hrami: Mastný hrniec (2004), Pytačky (2004), Ženský zákon (2006), v ktorých hrali aj naši občania Denisa Hulková a Stanislav Bača.

Uskutočnil sa zájazd na reláciu TIVOLI v Markíze a Koleso šťastia v STV. Bola to odmena pre folklórnu skupinu Bukovinka a žiakov a rodičov ZŠ. Tieto podujatia sponzorovali Vladimír Marčiš a Milan Detko.

Obecný úrad spolu s dozornou radou Jednoty zorganizoval zájazd do Bratislavy do SND na predstavenie Na skle maľované.

Každoročne sa organizujú autobusové zájazdy do kúpeľných miest, väčšinou do Podhájskej. Taktiež sa uskutočnil zájazd do Gabčíkova, kde zážitkom bola plavba loďou po Dunaji. Sporadicky sa poriadali tanečné zábavy silvestrovské, veľkonočné i hodové, ale pre malú účasť postupne zanikli. Občanom sa predstavili aj speváci populárnej hudby Dušan Grúň a Otto Weitter.


KNIŽNICA

Kľúčovou zložkou kultúry je miestna knižnica. Knižný fond je bohatý – krásna literatúra, encyklopédie, detské knihy, časopisy, leporelá. Knižnica je otvorená 3-krát do týždňa v čase od 12,00 do 17,00 hodiny. Knižný fond sa pravidelne obnovuje. Od roku 2002 je knižnica v rekonštruovaných priestoroch kultúrneho domu. Priemerne sa ročne vypožičia 7500 zväzkov. V knižnici sa poriadajú rôzne podujatia pre žiakov, študentov a ostatných občanov. V roku 2005 bola presťahovaná knižnica z Rudinky do našej obce.


BUKOVINKA

VZNIK

Významné miesto v kultúrnom živote obce patrí folklórnej skupine Bukovinka. Ako vznikol tento názov? Obec Rudina sa spomína od roku 1369 patrila panstvu Budatín. Leží na severovýchodnom okraji Javorníkov v doline Janinského potoka, ktorý ústí do rieky Kysuca. Na juhozápadnej strane obce sa dvíha do neveľkej výšky kopec Bukovina, kde sa už v minulosti stretávali mladší i starší po práci, zabávali sa a spievali. Aj naše speváčky sa tu naučili prvé piesne, ktoré ich naučili ich matky a tie zase ich matky, a tak by sme sa dostali mnoho storočí dozadu. Mnohé tieto piesne zozbierala vedúca skupiny Zlatica Majtánová, pričom si vypočula i nejeden osud našich starých materí. A to boli chýrne speváčky. Bola v nich radosť, aj žiaľ, smútok, bolesť, útrapy, ktoré vložili do piesní. A tak naša folklórna skupina si dala podľa tohto kopca svoje meno, ale zdrobnené – Bukovinka.

Skupina sa dostala do povedomia širokej verejnosti ako nositeľka ľudového umenia. V jej podaní ožívajú stáročné zvyky a obyčaje dediny, ktoré sprístupňujú mladej generácii.

Na základe takto získaného ľudového bohatstva vznikli a do upraveného pásma sa dostali témy:

 • Vyžínanie trávy,
 • Pranie v potoku,
 • Žehnanie ozimín,
 • Prednovek,
 • Roboty v panskej hore,
 • Krstenie,
 • Jarné zvyky, napr. Morena, chodenie dievčat s bahňatkami, Šibačky,
 • Obchádzanie chotára na Veľký piatok s rapkáčom,
 • Na Jána,
 • Vyháňanie statku na pašu.

Svadobné zvyky sa zachovali v pásmach:

 • Rozlúčka s dievoctvom,
 • Odobierka nevesty,
 • Vítanie nevesty v dome.

V samostatných blokoch sú spracované:

 • Ondrejské zvyky,
 • Zvyky na Luciu,
 • Vianočné zvyky,
 • Fašiangové zvyky,
 • pochovávanie basy,
 • Stavanie a váľanie májov.

ÚČINKUJÚCI

Za 35 rokov trvania FS Bukovinka sa vystriedalo 95 účinkujúcich staršej i mladšej generácie. Počas celého tohto obdobia zostali verné tejto skupine: Zlatica Majtánová, Jozefa Duhovanová, Amália Kondrková, Vlasta Zbytková, Anna Šafárová /rod. Králiková/, Viera Šutáková, Marta Kupková a z mužov Valent Majtán. Ako sólistka vystupovala v skupine Mirka Ščambová /Šutáková/ už od svojich piatich rokov.

VYSTÚPENIA

Každý rok mali v priemere 50 vystúpení. Zúčastňovali sa vystúpení na prehliadkach a festivaloch nielen v kysuckom regióne, ale aj v iných mestách, dokonca i v zahraničí. Pre ilustráciu uvádzame niektoré z vystúpení:

 • Karviná – vystúpenie pre Slovákov žijúcich v Česku,
 • Rožnov pod Radhoštem,
 • Žywiec,
 • Bielsko-Biala,
 • Východná,
 • Detva,
 • v skanzenoch na Vychylovke, v Martine,
 • Veľká Rača,
 • Nižná na Orave,
 • televízna relácia Vandrovali hudci natočená v Košiciach,
 • Liptovský Mikuláš a mnohé ďalšie.

Najčastejšie v regióne vystupovali vo Vychylovke a na festivale v Ochodnici. Tu ponúkli prítomným celý repertoár scénok, zvykov a obyčají.

 

NOVÉ OBSADENIE

Naši občania skupinu poznajú z vystúpení na rôznych oslavách v obci, cirkevných obradoch i posledných rozlúčkach s občanmi. Je chvályhodné, že folklórna skupina nezanikla. Je omladená o mladé dievčatá a chlapcov, ktoré obec reprezentovali na rôznych súťažiach a festivaloch. Ich vedúcou je Marta Kupková.

Vstupujú v tomto zložení:

 • Zdeno Valigura
 • Roman Belanec
 • Monika Ďugelová
 • Milka Strmisková
 • Hanka Svitková
 • Rudolf Buček
 • Ľubka Fridrichová
 • Iva Ďurcová
 • Andrea Starinská
 • Pavol Martinec
 • Mariana Martincová
 • Evka Poláčková
 • Zuzka Hlavatá

Scénaristka: Zlatka Majtánová
Na harmoniku sprevádza: Štefan Hulka

Omladená Bukovinka začala vystupovať od roku 2004. Na folklórnom festivale v Ochodnici, ktorý sa konal tom istom roku a obsadila 1. miesto. V roku 2005 sa zúčastnili celoslovenskej súťaže v Dolnom Kubíne. Viackrát boli v skanzene vo Vychylovke. V Rudine vystupujú na Deň matiek, dôchodcom v mesiaci úcty k starším. V roku 2009 vystupovali na Deň matiek v Rudinskej