Vážení občania, 

dňa 30.09.2021 bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská  distribučná a. s. 

Obmedzená distribúcia elektriny  bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe.

 

Zoznam nehnuteľností - prerušenie distribúcie elektriny 30.09.2021