Vážení občania, 

na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. dôjde  z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave prevádzkovateľa dňa 22. októbra 2021 k prerušeniu elektrickej energie v celom objekte Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto. 

Z uvedeného dôvodu bude Klientske centrum a Okresný úrad  Kysucké Nové Mesto  dňa 

22. októbra 2021  ( v piatok) v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. zatvorené.