Pozvanie na “Deň matiek”

Od sekretariat

Obec Rudina srdečne pozýva na kultúrny program pri príležitosti “Dňa matiek”, ktorý sa uskutoční 14. mája 2023 o 14.00 hodine v kultúrno-spoločenskej sále Obecného úradu v Rudine.

30. zasadnutie OZ, pondelok 24.10.2022 o 18,00 hodine

Od Marián Hutyra

Starosta obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  30. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční  v pondelok  24. októbra  2022 so začiatkom o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu. Program zasadnutia OZ v prílohe.