štatistický úrad SR

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v priebehu roka 2023 sa v našej obci uskutoční výberové zisťovanie pracovných síl. Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR, ktorý sa preukáže osobitným poverením. Bližšie informácie v priloženom ozname.