Vážení občania, 

naša obec bola vybraná  do výskumu s názvom “Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých” ( PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje  Organizácia  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v Slovenskej republike realizuje Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM ) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 


Bližšie informácie v príloheVýskum -Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých