Vážení občania,

pri príležitostí DŇA ZEME v sobotu 22. apríla 2023 spravme niečo pekné a prospešné pre čistotu našej obce, v ktorej žijeme a vyrastajú tu naše deti ,,Budúca generácia”.

Zapojme sa do úpravy a vyčistenia svojho najbližšieho okolia a prírody, v ktorej radi trávime svoj voľný čas.