Vážení občania, 

na základe “Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov”, ktorou je obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa  obec ruší zberové aktivity pripravované v dňoch 26.11.2021 a 27.11.2021.