Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia Rudina patrí medzi najaktívnejšie organizácie v obci. 

Trošku z histórie:

Dátum vzniku ZO SZZ Rudina : 24. apríla 1973
Počet členov 13
Prvý výbor bol založený 24.06.1973 a pracoval v zložení :
Ján Svrček – predseda
Viliam Garbier – podpredseda
Vincent Kondrk – tajomník
Miroslav Melicher – pokladník
Gustav Máček – hospodár
Prvá výročná členská schôdza sa konala 24.02.1974
Prvá výstava ovocia a zeleniny sa konala dňa 28.10.1978
Výstava kvetov 07.09.1979

Zloženie výboru Základnej organizácie SZZ Rudina od roku 2015:

Richard Kotrč – predseda
Marián Gajdoš – podpredseda
Radoslav Vojtek – tajomník
Ľubomír Mičian – člen
Štefan Lisko – člen
Rudolf Piesecký – člen

Činnosť Slovenského zväzu záhradkárov ZO Rudina:

– Poradenská činnosť – odborné ukážky
– Uskutočňovania odborných a tematických zájazdov s prednáškami
– Brigádnická činnosť
– Pravidelné poriadanie výstavy ovocia a zeleniny
– V spolupráci s obcou poriadanie súťaže o Najkrajšiu záhradu a balkón v obci
– Výmena poznatkov s družobnými organizáciami pôsobiacimi na Kysuciach
– Lisovanie ovocia v muštárni
– Oceňovanie záhradkárov pri okrúhlych životných jubileách

Okresná výstava ovocia, zeleniny a aranžmán Rudina 29. - 30. 09.2018

Organizátori výstavy : OV SZZ Čadca, ZO SZZ Rudina

Garant výstavy : obec Rudina

Na výstave sa zúčastnilo celkom 14 ZO SZZ pôsobiacich na Kysuciach.


 

Počet exponátov

Počet vystavovateľov

Jablko

260

134

Slivka

10

8

Hruška

71

50

Zelenina

93

50

Drobné ovocie

36

20

aranžmány

2

2

Slamené dekorácie

1

1


Súčasťou každej výstavy ovocia a zeleniny sú unikátne výtvory z ovocia a zeleniny  žiakov materskej a základnej školy.