Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

DEŇ ZEME

Vážení občania, pri príležitostí DŇA ZEME v sobotu 22. apríla 2023 spravme niečo pekné a prospešné pre čistotu našej obce, v ktorej žijeme a vyrastajú tu naše deti ,,Budúca generácia". Zapojme sa do úpravy a vyčistenia svojho najbližšieho okolia a prírody, v ktorej radi trávime svoj voľný čas ...
Čítať Viac

ZBER PAPIERA!

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci uskutoční výkup papiera, a to vo štvrtok 20. apríla 2023 na určitých stanoviskách, od 15:00 hodiny na začiatku obce pri rodinnom dome pani Viere Kalužnej a potom pokračuje na daľších stanoviskách v obci. ZBER PAPIERA2023 ...
Čítať Viac

OZNAM- PRISTAVENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Vážený občania, dňa 14.4.2023 budú pristavené (t.j. v piatok) Veľkokapacitné kontajnery za MŠ pri Zbernom dvore. V sobotu v čase od 9:00 - 12:00 hodiny sa uskutoční zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Kontajnery sú určené na veľkoobjemový odpad z domácnosti. Veľkoobjemový zber sa realizuje SEPAROVANE! Prosíme preto občanov, aby pravidlá separovania odpadu dodržali a na mieste sa riadili podľa usmernení poverených osôb. ...
Čítať Viac

OZNÁMENIE O ZMENE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU!!!

Obecný úrad Rudina, oznamuje svojim občanom, že najbližší vývoz Komunálneho odpadu sa neuskutoční v piatok 14.04.2023, ale v sobotu 15.04.2023 z dôvodu Veľkonočných sviatkov, nakoľko v pondelok je sviatok ...
Čítať Viac

Vývoz odpadov (TKO+PLASTY) v našej obci za mesiac APRÍL/2023

Vývoz Komunálneho odpadu bude v termínoch: - 14.04.2023 - 28.04.2023 Vývoz Plastov: - 19.04.2023 OZNAM TKO+PLAST APRÍL 2023 ...
Čítať Viac