Výmera 825 m2 z toho 584 921 m2 tvoria lesné pozemky. Schôdze výboru jeden krát mesačne, posledná streda v mesiaci o 15 hod. ObÚ Rudina.


Výbor:
Stanislav Vavro – predseda, tel. kontakt:  0915 675 751
Ladislav Martinec – do 31.05.2021
Silvia Gašperaková
Milan Macek
Kornel Bača

Viktor Piesecký – od 01.06.2021

Dozorná rada :
Ing. Ján Garbier
Ing. Jozef Turianik
Viola Sobolová

Funkčné obdobie : 6/2021 -5/2026

administrátor PS Urbáru Rudina : Ing. Miloš Veselý, tel. kontakt: 0905 300 500 , info@milosvesely.sk 

Výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020

Zápisnica z valného zhromaždenia 31.5.2021

Vlastníci 2020

Revízna správa 2020

Vlastníci 2019