Obec Rudina žije bohatým kultúrnym  a spoločenským životom. Na organizovaní podujatí
poriadaných obcou sa aktívne podieľajú aj poslanci obecného zastupiteľstva, komisia pre šport
a kultúru, občianske združenia pôsobiace v obci, JDS – základná organizácia Rudina, SZZ Rudina, MŠ
Rudina, ZŠ Rudina ale aj občania obce.

Kultúrne a spoločenské podujatia obce

 • Detský maškarný karneval
 • Spomienka na oslobodenie obce
 • Deň matiek
 • Súťaž vo varení gulášu
 • Letné kino
 • Počas letných prázdnin odpoludnie pre deti (Lúčime sa s prázdninami, Veľký Šmoulový deň)
 • Október – Mesiac úcty k starším
 • Tradičné Rudinské hody
 • Súťaž o najkrajší balkón a záhradu
 • Súťaž o „ Najlepšiu nátierku“
 • Mikulášske posedenie 
 • Uvítanie deti do života
 • Posedenie s jubilujúcimi občanmi
 • a mnoho ďalších

Knižnica

Kľúčovou zložkou kultúry je knižnica obce, ktorá je umiestnené na prízemí budovy obecného úradu. Bohatý fond kníh ponúka občanom krásnu literatúru, rôzne encyklopédie, náučnú literatúru, ale ja dobrodružné romány a rozmanitú detskú literatúru. V mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy, knihovnička Miroslava Ščambová usporadúva zaujímavé akcie pre deti Materskej školy Rudina, na ktorých ich poinformuje o histórií knižnice, systémom vypožičiavania kníh a môžu si pozrieť aj zaujímavé a prekrásne ilustrované rozprávkové knihy.

V súčasnom období knižničný fond obsahuje 7 692 kníh. Knižnica je pravidelne každoročne doplňovaná knižnými novinkami, ktoré sú financované z rozpočtu obce .

Knihy z knižnice je možné si zapožičať v pondelok a vo štvrtok v čase od 12:00 hod do 17:30 hod.

FOTO Záhrady