Najvýznamnejším športom v obci je futbal, cyklotrial a bikros , ako aj športový rybolov a lyžovanie.​

FUTBAL

 

Podľa dostupných materiálov pred 60-timi rokmi boli položené základy futbalu v našej obci. MNV v Rudine vtedy prejednal založenie futbalového mužstva.

Prvé ihrisko bolo v priestoroch areálu dnešného poľnohospodárskeho družstva. V roku 1949 začalo futbalové mužstvo hrať aj pravidelnú súťaž. V roku 1953 sa začala hrávať na novom futbalovom ihrisku v dolnej časti obce, ktorá slúži dodnes a kde dnes hrávajú 3 futbalové družstvá – družstvo dospelých, dorastenci a žiaci. Družstvo dospelých hrávalo v okresnej súťaži bývalého okresu Kysucké Nové Mesto, od roku 1960 v okrese Čadca. Od roku 1953 začal hrávať aj dorast a o niečo neskôr aj žiacke družstvo.

 

ÚSPECHY

Významným úspechom začiatkom 70-tich rokov bol 2- krát postup mužov do vtedajšej 1.B triedy. Bola to éra vynikajúceho zoskupenia hráčov: Haluškovci, Ševčíkovci, S. Lokaj, L. Guzma, I. Bača, Kokošík, Šaran, I. Poliak, Eliášik, Matejkovci, P. Mičian, Tolnaj a ďalší boli ozdobou futbalu.

O slávu futbalu a jeho rozvoj v obci sa pričinili hráči skorších ročníkov ako: A. Lokaj, M. Lisko, M. Prišť, M. Haluška, J. Pažický, J. Moravec, M. Bača, Ľ. Zelina, J. Martinec, A. Bača, E. Vojtek, V. Veselý, L. Maslák, J. Kohút, V. Zelina, A. Vavro, M. Pastucha, V. Hutyra, E. Melicher, Ľ. Panuška, E. Slivka, S. Zelina, F. Máček, G. Máček, B. Mindek, M. Kopas.

Výraznou mierou sa zaslúžili i funkcionári ako: P. Šulek, R. Vavro, M. Čulak, E. Bača, M. Haluška, T. Bača, Ing. P. Ďurec, E. Lisko, J. Fábik, J. Micheľ, M. Smetana, A. Čulák, J. Bača, M. Šuraba, D. Fábik, M. Černák, L. Guzma a mnoho ďalších.

Najvýznamnejšie zmeny vo futbalovom dianí a zároveň aj najúspešnejšie obdobie futbalu nastalo v roku 1993, keď do nášho klubu prišiel Ivan Žiak, rodák z našej obce, bývalý prvoligový bankár Žiliny a ďalších československých klubov a tréner 1. triedy. Od spomínaného roku, kedy sa naše mužstvo zachraňovalo v II. triede okresnej súťaže, sme už v nasledujúcej sezóne ako víťazi postúpili do V. ligy. Po ďalších dvoch rokoch postupujeme do IV. ligy a hneď ako nováčik po pamätnom barážovom stretnutí s Kysuckým Lieskovcom (1:0 – víťazný gól J. Janči) sme postúpili do III. ligy, čo je historický úspech futbalu v Rudine.

Zlepšenie nastalo i v mládežníckych družstvách, ktoré dobre reprezentujú náš klub v krajských súťažiach – dorast v V. lige a žiaci v IV. lige.

ROZVOJ

Významnú pomoc v materiálnom i finančnom zabezpečení dlhodobo poskytovali: obec, roľnícke družstvo a neskôr aj firmy POKRYVA – Ivan Bača, Transpol – J.Švaňa a Marlex – V. Marčiš. Od svojho príchodu do klubu poskytuje významnú pomoc po organizačnej, finančnej i materiálnej stránke Ivan Žiak a jeho firma ŽIAK-ŠPORT.

V roku 1997 prichádza do klubu Ing. Hradňanský a jeho firma EKO-STAV, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že dnes sme v III. lige a ktorému tiež patrí vďaka našej obce i futbalovému klubu za rekonštrukciu prevádzkovej budovy a areálu ihriska.

Významným podielom sa pričinil o rozvoj mládežníckeho futbalu Ľudovít Maliar z Vrania – tréner I.triedy, ktorý dokázal dotiahnuť žiakov do IV. ligy a dorastencov tiež do IV. ligy – sever v rámci SsFZ Banská Bystrica.

Po dvojročnom účinkovaní našich mužov v III. lige bolo futbalové mužstvo predané v roku 2000 do Kysuckého Nového Mesta. Počas sezóny 2000/2001 a 2001/2002 futbal dospelých v Rudine neexistoval.

VZNIK OŠK

Dňom 13.júla 2001 vznikol Obecný športový klub Rudina. Výbor začal pracovať v zložení:

  • predseda: Lukáš Guzma
  • tajomník: Róbert Kohút
  • členovia: Milan Černák, Pavol Macek, Vladimír Pečalka

Od sezóny 2002/2003 OŠK Rudina dospelí sa prihlásil do II. triedy ObFZ Kysúc. Od februára 2002 bol za predsedu OŠK zvolený Milan Tolnaj st.. Do roku 2002 hrali žiaci v IV. lige, po registrácii súťaže v I.triede ObFZ Kysúc. Dorastenci od roku 2000 hrajú v IV. lige. Trénerom žiakov bol neskôr Vladimír Kotrč, náš bývalý hráč.

VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY

Od roku 2004 vo funkcii predsedu nastúpil:

  • Ján Matejka – prezident OŠK
  • Mgr. Milan Černák – tajomník

Rok 2005 – postup mužov do I. triedy

Rok 2007 – postup dorastencov do V. ligy, postup mužov do V. ligy

Rok 2008 – zmena výboru OŠK, Miroslav Šuraba ml., prezident OŠK, od 1.2.2008 trénerom žiakov sa stáva Ivan Žiak

Rok 2009 – družstvo dorastencov odhlásené z V. ligy (nedostatok hráčov a nezáujem hrať a trénovať)

V období od vzniku OŠK Rudina funkcie trénerov zastávali:

  • muži – Pavol Galek a Pavol Holiač
  • dorastenci – Jozef Bacigal a Miroslav Húšťava

VÝZNAMNÍ FUTBALISTI

Počas pôsobenia v OŠK Rudina patrili medzi najvýznamnejšie osobnosti žiakov: Ľuboš Pastucha, Peter Králik, Viktor Piesecký, Milan Kopas, Ján Matejka, Štefan Šaran, Milan Tolnaj ml., Miroslav Šuraba ml., Pavol Puraš, Róbert Ondrušek, Lukáš Čičala, Andrej Čičala, Pavol Mičian, Peter Haluška, Lukáš Ďugel, Radovan Maslák, Peter Brodňan, Radoslav Kuciak, Pavol Guzma, Miroslav Mihalec, Tomáš Behúň, Anton Dupkala.

SPONZORI

Finančne a materiálne činnosť OŠK zabezpečovala predovšetkým obec Rudina a sponzori: Pekáreň Monika, Ján Matejka, Marlex – Marčiš, František Čičala, Ivan Bača, Ivan Poliak, Mário Pečalka, Janka Pijáková.

V roku 2009 bola vlastnou prácou hráčov dospelých i dorastencov uskutočnená rekonštrukcia hracej plochy a obnova fasády budovy šatní a sociálnych zariadení. Dotácia z obce bola v rokoch 2002-2009 v rozsahu 60.000 – 200.000,- Sk.


CYKLOTRIAL A BIKROS

V roku 2007 skupina nadšencov zorganizovala 1. pretek v cyklotriale a bikrose pre žiakov základnej školy. Trať si upravili svojpomocne za pomoci obecného úradu.

RIADIACI VÝBOR

  • Radovan Hlavatý
  • Justín Hmíra z Rudinskej
  • Stano Slávik z Kysuckého Nového Mesta a ďalší

SÚŤAŽE

V roku 2009 sa poriadal III. ročník cyklotriálu a bikrosu. Pretekov sa zúčastnili jazdci z Čiech a Slovenska. Je započítaný do seriálu Slovenského pohára v cyklotriále. Pretekov sa zúčastnilo 50 jazdcov. Prví traja z každej kategórie boli odmenení vecnými cenami.


ĎALŠIE ŠPORTY

Žiaľ, ubudol záujem o šport u detí, mládeže i dospelých. Ojedinele v letnom období vídať chlapcov a dievčatá na kolieskových korčuliach. Taktiež len sporadicky v zimnom období vidno sánkarov a lyžiarov. Pár nadšencov si urobilo ľadovú plochu v lokalite Zatky.

ŠPORTOVÝ RYBOLOV

Rekreačnému športovaniu sa venujú i rybári. Sú organizovaní v rybárskom zväze v Kysuckom Novom Meste, ktorého predsedom je náš občan Ľubomír Mičian. Zúčastňujú sa okresných, krajských i celoslovenských pretekov v love rýb. Okrem tejto rybárskej záľuby dbajú o čistotu vodných tokov a vodných plôch.