V prílohe informácia:

“Územný plán obce Rudinka – verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu  v zmysle § 11, ods. 3 a 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v plnom znení


Územný plán obce Rudinka - verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu....