Vážený občania,

Základná organizácia záhradkárov v Rudine organizuje autobusový zájazd na záhradnícky veľtrh do Trenčína, ktorý sa koná dňa 12.apríla 2023, kde je aj možnosť zakúpenia vystavovaných produktov a to:

– ovocné stromy

– kríky

– rôzne kvety, muškáty

– skalničky, ihličňany

– množstvo záhradných doplnkov.

Odchod autobusu je o 7:30 pri zastávke u Melichera na hornom konci obce a bude pokračovať smerom na dol po Železničné prieceste. Na každej autobusovej zastávke bude autobus pristavený. Predpokladaný návrat je naplánovaný v čase medzi 14:00 – 15:00 hodinou. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Rudine, alebo na tel. čísle 0905 540 191. Cena zájazdu je 8,- eur, kde je započítaná cesta do Trenčína a späť a za rozvoz zakúpených produktov.

Cenník vstupného na výstavisku je nasledovný:

– členovia Základnej organizácie s platným preukazom: 4,50,- eur

– ZŤP návštevníci: 4,50,- eur

– návštevníci nad 62 rokov: 4,50,- eur

– ostatný návštevníci: 6,- eur

Autobus bude počas celého zájazdu odstavený na parkovisku vedľa výstaviska a bude možnosť priebežne si odkladať zakúpené produkty do batožinového priestoru.