Oznam – vyplácanie dividend za predchádzajúci rok

Od sekretariat

Pozemkové spoločenstvá URBÁR Rudina a Združenie súkromných lesov v Rudine oznamujú svojim členom, že dividendy za hospodársky rok 2022 budú vyplácať dňa 13. mája 2023 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v objekte “Muštárne” za materskou školou v Rudine.

Pozvanie na “Deň matiek”

Od sekretariat

Obec Rudina srdečne pozýva na kultúrny program pri príležitosti “Dňa matiek”, ktorý sa uskutoční 14. mája 2023 o 14.00 hodine v kultúrno-spoločenskej sále Obecného úradu v Rudine.

Pozvanie – výročie oslobodenia obce Rudina

Od sekretariat

Občianske združenie rodičov a priateľov základnej a materskej školy v Rudine v spolupráci s obcou Rudina a Dobrovoľným hasičským zborom Rudina Vás srdečne pozývajú v nedeľu 30. apríla 2023 o 16.00 hodine na námestie pri hostinci na Rínku, aby ste svojou prítomnosťou povzbudili stavanie mája v našej obci. Zároveň  Vás pozývajú na lampiónový sprievod, ktorý…

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy

Od sekretariat

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v MŠ Rudina uskutoční prijímanie detí pre šk. rok 2023/2024 v termíne od 2. 5. 2023 do 31. 5. 2023. Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej…