Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina informuje o plánovanej aktivite v našej obci a to:

spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky a. s. Žilina,  budú realizovať návštevy odberných  miest rodinných domov . Aktivita je zameraná na :

  • pridelenie spotrebnej karty
  • zaradenie do projektu “Zelená energia”

Pracovníci Vás budú kontaktovať na základe poverenia. Všetci pracovníci budú mať preukaz a odev s logom spoločnosti a ich totožnosť si môžete overiť na bezplatnej zákazníckej linke  0850 111 468.

Predpokladaný termín realizácie uvedených návštev :  31.03.2022 v čase od 11:00 hod. do 18:00 hod. 

Vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu spojenú s ochorením COVID – 19, sú všetci spolupracovníci vykonávajúci návštevy, pravidelne testovaní/očkovaní. Všetci spolupracujúci sú povinní preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom z testovania alebo očkovania na ochorenie COVID – 19.