Vážený občania,

dňa 14.4.2023 budú pristavené (t.j. v piatok) Veľkokapacitné kontajnery za MŠ pri Zbernom dvore. V sobotu v čase od 9:00 – 12:00 hodiny sa uskutoční zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Kontajnery sú určené na veľkoobjemový odpad z domácnosti.

Veľkoobjemový zber sa realizuje SEPAROVANE! Prosíme preto občanov, aby
pravidlá separovania odpadu dodržali a na mieste sa riadili podľa usmernení
poverených osôb.

Veľkokapacitné kontajnery