Vážení občania,

na základe doručeného listu Stredoslovenskej distribučnej a. s.  Vám oznamujeme, že dňa 09.07.2021 v  čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny sa týka  celej lokality – časť obce od železničnej stanice smerom do Kysuckého Nového Mesta vrátane všetkých uličiek.

V prílohe “Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny”.Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny