Vážení občania, oznamujeme Vám, že vo štvrtok 06.10.2022 bude v čase od 7:30  – 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina. 

Zoznam rodinných domov, ktorých sa uvedené prerušenie týka, v priloženom zozname. 

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, obecný úrad a pošta budú pracovať v obmedzenom režime.

Zoznam rodinných domov - prerušenie distribúcie elektriny 06.10.2022