Starosta obce Rudina v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa bude konať  dňa 28.11.2022 ( pondelok)  o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu obce Rudina .

 

Pozvánka  s programom  zasadnutia v prílohe.

 

Pozvánka ustanovujúce zasadnutie OZ 28.11.2022