Obec Rudina upozorňuje vodičov motorových vozidiel a občanov, že od pondelka 22.11.2021 budú na Dolnom cintoríne vykonávané práce a to výrub 3 ks lipy malolistej. Z uvedeného dôvodu bude uvedený úsek cesty III/2058 označený dopravnými značkami upozorňujúcimi  na zníženie rýchlosti a prácami na ceste. Práce budú pravdepodobne ukončené vo štvrtok 25.11.2021.

Uvedené lipy je potrebne odstrániť z dôvodu vybudovania nového oplotenia cintorína. 

Prosíme Vás o zhovievavosť  a dodržiavanie dopravného značenia.