Dňa 29.01.2022 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude otvorený tzv. zberný dvor

Dňa 28.01.2022 budú pristavené veľkokapacitné kontajnery  na objemové odpady a drobné stavebné odpady

29.01.2022 bude pristavený krytý kontajner na objemový odpad 

Veľkokapacitný kontajner