Obec Rudina v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom  Rudina vyhlasuje zbierku zdravotníckeho materiálu, ako sú:  dezinfekčné prostriedky, lekárničky, samostatný obväzový materiál, náplasti a iné ….

Materiál môžete odovzdať  dnes t. j.  streda  02. 03.2022 v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod., vo štvrtok v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. v sále kultúrneho domu Rudina .

 

Vopred ďakujeme.