Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva oznamujeme zmenu termínu konania 26. zasadnutia OZ. 

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v pondelok 10.01.2022 v sále kultúrneho domu zo začiatkom o 17,00 hodine.