Obec Rudina oznamuje svojim občanom, že v sobotu 18.3.2023 v čase od 10:00 – 14:00 hod. sa budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly sa budú vykonávať v častiach:

za Železničným priecestím hlavná ulica a všetky bočné uličky,

ulička od Obecného úradu po Železničnú stanicu.

Kontroly budú vykonávať 4 kontrolné skupiny zložené z členov OHZ RUDINA. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín.