V prílohe : 

Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31, uverejnené 2. decembra 2021

278 Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby  v zariadeniach pre deti a mládež v okrese Kysucké Nové Mesto

 

Vyhláška RÚVZ Čadca 278